Českolipská informační, spol s r. o.
     
O společnosti
Základní údaje
Prodej zboží
Kontakty

Základní údaje

Seznam spravovaných organizací


 

Městský úřad Česká Lípa
náměstí T. G. Masaryka 1
470 01 Česká Lípa
IČ: 00260428
DIČ: CZ00260428
Tel.: 487 881 111
podatelna@mucl.cz
www.mucl.cz

 

Městská policie Česká Lípa
U Vodního hradu 2974
470 01 Česká Lípa
Tel.: 487 881 256
podatelna@mucl.cz
mp@mucl.cz
www.mpcl.cz

 

Sport Česká Lípa, p. o.
Barvířská 2960
470 01 Česká Lípa
IČ: 75045176
DIČ: CZ75045176
Tel.: 487 827 835
sportcl@volny.cz
www.sportlipa.cz

 

Lipý Česká Lípa, p. o.
U Vodního hradu 63
470 01 Česká Lípa
IČ: 72090642
DIČ: CZ72090642
Tel.: 737 527 042
info@lipy.cz
www.lipy.cz

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Česká Lípa
Liberecká 129
470 01 Česká Lípa
Tel.: 731 435 031
jsdhoceskalipa@seznam.cz
http://jsdhoceskalipa.webnode.cz

 

 
Českolipská informační spol. s r. o.