Českolipská informační, spol s r. o.
     
O společnosti
Základní údaje
Prodej zboží
Kontakty

V rámci komplexního zajištění provozu, údržby a rozvoje Informačního systému města Česká Lípa (dále jen ISM) vykonává společnost zejména tyto činnosti:

Outsourcing IT - realizace

Rozsah péče pro náš outsourcing IT se řídí individuálními potřebami klienta. Jsme schopni dodat ucelený hardware i software, který zprovozníme a zajistíme mu následnou údržbu, rozvoj a servis.

Náš outsourcing IT znamená plynulý vývoj informačního systému, s čímž souvisí omezení jednorázových investic.

K dispozici Vám budou s Vaším systémem dobře seznámení odborníci nehledě na to, jestli jsme systém navrhli a vytvořili my nebo někdo jiný.

Naši administrátoři mají zkušenosti z mnoha oborů a spravovaných sítí, které mohou zužitkovat právě pro Vás.

Externího administrátora využijete jen tak často, jak je potřeba. Odpadají tím zbytečné mzdové náklady.

Správu neprovádí pouze jeden člověk a tak se nemůže stát, že by Vaše firma zůstala bez podpory, když administrátor onemocní, či odjede na dovolenou.

IT outsourcing je individuální služba stejně jako jeho cena. Ta se odvíjí podle rozsahu informačního systému (počet pracovních stanic a serverů, počet a charakter provozovaných aplikací), dohodnuté frekvenci návštěv a reakční doby v případě výskytu problému. Kontaktujte nás, abychom Vám připravili Váš program přesně podle Vašich potřeb.

Zabezpečení informačního systému

Zabezpečení sítě před neoprávněným průnikem
Dohled nad bezpečností serveru a sítě. Evidence a užití nástrojů pro ochranu sítě před vnějším průnikem.

Antivirová kontrola
Zahrnuje vhodný výběr software pro provádění antivirové kontroly na serveru, pracovních stanicích a bezpečnostní postupy pro antivirovou kontrolu odchozích a příchozích dat. V případě napadení virem provádíme na základě stanovených postupů odstraňování problémů a v návaznosti na zálohování i případnou obnovu dat.

Zálohování dat
Po konzultacích s uživateli, stanovujeme společné postupy pro ukládání informací a souborů pro uživatele. Provádíme výběr vhodného způsobu zálohování dat a zálohování provádíme sami nebo nad ním provádíme dohled. V případě potřeby provádíme obnovu dat z posledních záloh. Navrhujeme a spravujeme systémy pro zajištění bezpečného ukládání dat (disková pole).

Správa uživatelů a hesel
V síťovém provozu a využití systémových prostředků zajišťujeme vedení a evidenci uživatelů a dokumentaci jejich vlastností jako jsou uživatelská jména a hesla.

Správa přístupových práv
Na výše uvedenou dokumentaci uživatelů navazuje nastavení možnosti využití systémových prostředků pro jednotlivé uživatele jako je omezení přístupu k souborům, k barevným tiskárnám nebo i k některým službám sítě Internet.

Správa sítě - naše výhody

Nabízíme individuální přístup k našim klientům a zároveň respektuje rozdílné možnosti a odlišné priority každého z nich. To se odráží ve volbě nejvhodnějších řešení, které správa sítě a provoz informačního systému nabízí.

Správa sítě je naší specializací.

Naši zaměstnanci jsou odborníci se zájmem o dobré výsledky klientských firem.

IT infrastrukturu budujeme a uvádíme do provozu rychle.

Rychlá, účinná a efektivní je i podpora uživatelů.

Komplexní nabídka služeb ve světě informačních technologií.

Jsme flexibilní - v případě potřeby pracujeme i o víkendech.

Dobrá cena za kvalitní výsledky

Správa sítě - spolupráce

Rádi pracujeme s Vašimi zaměstnanci a to takovým způsobem, aby i oni ocenili spolupráci s námi. Našim technikům zajišťujeme vzdělání v oblasti komunikace s uživateli, čímž se zefektivní vzájemná spolupráce. Známe nejen cenu Vašich dat, ale i cenu Vašeho času.
Naši práci vidíme v širším měřítku - pomůžeme Vaší firmě najít nové obchodní modely, které nasazení IT umožňuje. Navíc Vám v rámci kurzů přizpůsobených vašim potřebám nabídneme zaškolení nových zaměstnanců pro práci s IS, stejně jako rozšíření znalostí těch stávajících.

 
Českolipská informační spol. s r. o.